Novosti za učitelje

erstellt von Mag. Bernarda Volavšek Kurasch

Kaj je novega v dvojezičnih razredih?

14. oktobra 2015 so v okviru nadaljnjega izobraževanja za ljudskošolske učiteljice in učitelje na Institutu za večjezičnost in medkulturno izobraževanje gostovali predstavniki založbe DZS, ki s sedemdesetletno tradicijo slovenski trg zalaga z učbeniki in drugim šolskim gradivom.

Dvojezičnim učiteljicam in učiteljem so strokovnjaki iz Slovenije predstavili novi komplet za medpredmetno učenje Naša ulica (vsebuje učbenike, delovne zvezke, berilo, link kocke, spletno gradivo itn.) Udeleženci prireditve so dobili podarjeno šifro za vstop v spletni program, kjer je zbrano celotno gradivo, ki ga je 30 strokovnjakov pripravilo za delo v prvem razredu: več kot 500 nalog, gradivo za učenke/učence, spremno gradivo za starše, gradivo za učiteljice/učitelje z opisanimi učnimi cilji, kompetencami, medpredmetnim povezovanjem itn. Učiteljicam/učiteljem so namenjene tudi letne, mesečne, tedenske in celo dnevne priprave za poučevanje prvošolčkov.

Koroški dvojezični učitelji in učiteljice so spoznali najnovejše učno gradivo in nove ideje za svoj poklicni vsakdan.

Fotografija: R. Sturm

Na sliki spredaj Alenka Korenjak in Soraya Sternad, zadaj Bernarda Volavšek Kurasch in Andrej Kogoj (z leve)