Kvalificiramo ljudi in razvijamo sisteme

Ena izmed glavnih nalog Pedagoške visoke šole na Koroškem je (nadaljnje) izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljic/učiteljev in ravnateljic/ravnateljev, pa tudi spremljanje razvijajočih se sistemov.

Pri snovanju ponudbe se Pedagoška visoka šola na Koroškem - Visoka šola Viktor Frankl zgleduje po humanističnem videnju človeka in sveta, kjer stoji v središču človek s svojimi dognanji, pa tudi z izobraževalnimi in razvojnimi potrebami.

Nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje razumemo kot ponudbo, ki učiteljicam/učiteljem ob delu omogoča stokovno, vzgojno in družbeno profesionalizacijo. Tem zahtevam skuša ugoditi pet inštitutov Pedagoške visoke šole na Koroškem, ki glede na svoja kompetenčna področja načrtujejo in organizirajo inovativna, na praksi sloneča in poglobljena nadaljnja izobraževanja in izpopolnjevanja.

Različni tipi programov (tečaji, seminarji, simpoziji, interna izpopolnjevanja za šole itn.) ustrezajo individualnim potrebam šol.

Veseli bomo, če boste tudi Vi izbrali kaj iz naše ponudbe.