Raziskovalno delo na Pedagoški visoki šoli na Koroškem

Na Pedagoški visoki šoli na Koroškem so znastvena dognanja temelj izobraževanja bodočih učiteljic/učiteljev, pa tudi nadaljnjega izobraževanja in izpopolnjevanja aktivnih učiteljic/učiteljev. V okviru ukrepov za profesionaliziranje potekajo raziskave na področju poučevanja oz. šole, v katere so vključeni predavateljice in predavatelji visoke šole, deloma pa tudi študentke in študenti.

Predavateljice in predavatelji vključujejo rezultete raziskav v pouk (izobraževanje in izpopolnjevanje), obenem pa jim raziskovalne izkušnje s področja šolske prakse pomagajo pri analizi in izboljšavi njihovega poučevanja.

Veliko raziskovalnih projektov poteka v sodelovanju z zunanjimi partnerji (na narodni, mednarodni ali medinstitucionalni ravni) ali po naročilu in s finančno podporo drugih organizacij/inštitucij. Raziskovalke in raziskovalci objavljajo rezultate raziskav na mednarodnih simpozijih in v publikacijah. Narodni in mednarodni strokovnjakinje in strokovnjaki se lahko srečajo na letnem Dnevu znanosti.