Pedagoška visoka šola na Koroškem

Ustanovitev Pedagoške visoke šole na Koroškem v letu 2007 in s tem povezana nadgraditev pedagoškega študija za poučevanje v obveznem šolstvu v polnovreden akademski študij za dosego naziva Bachelor ali Master je bil pomemben korak k profesionalizaciji pedagoškega poklica.

Povezovanje na področju (nadaljnjega) izobraževanja in izpopolnjevanja za učiteljice/učitelje, pa tudi povezovanje podagoških delavk/delavcev pod okriljem Pedagoške visoke šole na Koroškem zagotavlja kontinuiteto znanstvenih temeljev pri profesionalizaciji podagoginj/pedagogov.

Pedagoška visoka šola na Koroškem na visokem nivoju združuje poklicno prakso z znanstvenimi dognanji in razvojem. Poklicno usmerjeno raziskovanje služi poglabljanju oz. (na primarni stopnji) konsekventno zasnovani praksi, pri čemer so zelo pomembne šole za prakso (Praxisschulen), ki se nahajajo na visokih šolah. Te šole služijo kot model za učenje študentk/študentov in kot prostor za iskanje odgovorov na vprašanja znanosti in razvoja šolstva.

Pedagoška visoka šola na Koroškem je pomembna izobraževalna ustanova z nadregionalnimi in nacionalnimi nalogami.

Koroška Pedagoška visoka šola izobražuje učiteljice in učitelje za manjšinsko šolstvo na Koroškem, saj se v enem izmed težišč posveča področju večjezičnosti in medkulturnega izobraževanja.

Sodeluje s celovško univerzo „Alpen-Adria Universität Klagenfurt“, pa tudi s številnimi izobraževalnimi institucijami v domovini in tujini.