Študij na Pedagoški visoki šoli na Koroškem

Redni študijski programi pedagoške smeri

Na Pedagoški visoki šoli na Koroškem organiziramo naslednje redne študijske programe:

  • NOVO OD 2015/16: Študijski program za primarno stopnjo
  • NOVO OD 2015/16: Študijski program za sekundarno stopnjo
  • NOVO OD 2016/17: :Študijski program za sekundarno stopnjo – poklicno izobraževanje
  • Pedagoški študij za ljudske šole  (od 2015/16 se program izteka)
  • Pedagoški študij za posebne šole  (od 2015/16 se program izteka)
  • Pedagoški študij za nove srednje šole  (od 2015/16 se program izteka)
  • Pedagoški študij za politehnične šole
  • Pedagoški študij za poklicne šole in
  • Pedagoški študij za poklicne srednje in višje šole

Dodatni študijski programi pedagoške smeri (usposabljanje za dodatni predmet)

Dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom

Slovenščina na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona (5. do 9. šolska stopnja)

Organiziramo tudi visokošolske tečaje, ki jih lahko obiskujete ob rednem študiju:

Timski učitelj/Timska učiteljica na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom

Italijanščina za primarno stopnjo

 

Visokošolski tečaji

Po zaključenem študiju so vam na voljo številni visokošolski tečaji, ki jih organiziramo v okviru dodatnega/nadaljnjega izobraževanja. 

Nadaljnje izobraževanje

Pedagoška visoka šola na Koroškem vsako leto organizira pribl. 1000 prireditev za nadaljnje izobrževanje učiteljic in učiteljev (seminarji, (interna) izobraževanja na šolah: SCHILF/SCHÜLF).