Organizacija

Pedagoška visoka šola na Koroškem združuje

  • šest inštitutov
  • tri regionalne centre za strokovno didaktiko
  • oddelek za specialno in inkluzivno pedagogiko
  • zvezni center za strokovni razvoj šol
  • dve šoli za raziskovanje in prakso
  • servisne službe

Za koordinacijo in strateški razvoj Pedagoške visoke šole na Koroškem skrbijo vodje inštitutov, ki se redno srečujejo na konferencah.

Za organizacijo študija sta odgovorni vodstvo študijskega programa za primarno stopnjo in vodstvo študijskega programa za sekundarno stopnjo, koordinacijska služba pa organizira šolsko prakso obeh študijskih programov.

Upravo vodi direktor rektorata.

Shema inštitucije je bila prilagojena potrebam študijskega programa “Pädagog/innenbildung neu” in vložena na Zveznem ministrstvu za izobraževanje in ženske (BMBF).

Procesi v organizaciji, pri raziskovanju in pri poučevanju so opisani v organizacijskem priročniku.