Institut za večjezičnost in medkulturno izobraževanje

„Več jezikov znaš, več veljaš!“ (J.W. Goethe)

Ne samo, ampak tudi zaradi posebne situacije v alpsko-jadranskem prostoru, sta medkulturnost in večjezičnost za PVŠ zelo pomembna. Poskušamo živeti jezikovno in kulturno raznolikost ter na regionalni, državni in mednarodni ravni sodelujemo in se povezujemo.

V zadnjih letih smo na omenjenih področjih delali zelo intenzivno. Rezultati so vidni na področjih kurikularnih vsebin, publikacij, raziskovalnih aktivnosti, čezmejnih projektov, osredotočenj na določena težišča in pri razvoju dvojezične izobrazbe.

Večjezičnost in medkulturno izobraževanje naj ustrezno pripravita bodoče učiteljice in učitelje na aktualne globalne razvoje ter na večjezične in kulturno heterogene razrede.

Z ozirom na zgodovinsko in kulturno situacijo dežele Koroške ima slovenski jezik velik pomen pri projektih ter na področjih izobraževanja, izpopolnjevanja in nadaljnjega izobraževanja učiteljev in učiteljic za manjšinsko šolstvo.

Naloge instituta obsegajo organizacijo, izpeljavo in evalvacijo predavanj na področju izobraževanja, izpopolnjevanja in nadaljnega izobraževanja. Tudi sodelovanja z različnimi izobraževalnimi ustanovami na državni in mednarodni ravni, razvijanje raziskovalnih pobud in ukrepi za zagotavljanje kakovosti so naloge instituta.

Organiziramo …

  • celotno izobraževalno ponudbo na področju večjezičnosti in medkulturnega izobraževanja v obliki visokošolskih programov, tečajev in osredotočenj na določena težišča pri izobraževanju, izpopolnjevanju in nadaljnjem izobraževanju ter v obliki posameznih predavanj za vse vrste šol.

Sodelujemo …

  • z državnimi in mednarodnimi izobraževalnimi ustanovami na področju večjezičnosti in medkulturnega izobraževanja ter se osredotočamo na povezovanje v alpe-jadranskem prostoru.

Razvijamo …

  • učne načrte za vse programe in visokošolske tečaje, ki jih ponujamo, ter težiščne ponudbe za študentke/študente tako kot tudi pobude projektov za učno pomoč v šoli na jezikovnem in medkulturnem področju.

Raziskujemo …

  • na področju znanstvenega spremljanja učnih načrtov ter na področjih jezikovne didaktike in jezikovnih profilov.