KAJPATAJ

Regionalni jezikovni portfelj za primarno stopnjo

  • Avtorice: Mateja Mesner, Maria Gabriela Pörtsch, Jana Trap-Kert
  • [Translate to slovenščina:] Blick in die Publikation: Inhaltsverzeichnis, Einleitung und Beispielseite

RePort

Regionalni jezikovni portfelj za sekundarno stopnjo I na Koroškem

  • Avtorice: Tatjana Koncilia, Engelbert Ojster, Miha Vrbinc, Samo Wakounig
  • [Translate to slovenščina:] Blick in die Publikation: Inhaltsverzeichnis, Einleitung und Beispielseiten

[Translate to slovenščina:] Kompetenzbeschreibungen

Kompetenčni opisi

Projekt »Kompetenčni opisi za slovenščino je bil začet in opravljen v okviru prizadevanj za jamstvo in razvoj kakovosti na področju manjšinskega šolstva. Vpet je v kontekst avstriskega razvoja in uresničevanja izobraževalnih standardov v učnih predmetih Nemščina, Angleščina in Matematika in je del prizadevanj, da bi imel pouk jezikov narodnih skupin kompetenčno orientacijo.

Kompetenčni opisi za predmet »Slovenščina, branje, pisanje« primarna sto

Avtorice: Magdalena Angerer-Pitschko, Majda Kernjak, Gertrude Seher, Veronika Stern-Piko, Monika Wieser Zeichen

[Translate to slovenščina:]Blick in die Publikation: Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Beispielseiten