Sprachenvielfalt in der Alpen-Adria Region

Besuch an unserer Hochschule

Am 23.3.2023 hat Kollegin Pamela Glušič Bildungsbeauftragte aus Slowenien und Italien zu einem Besuch an unserer Hochschule eingeladen, die sich für die Schwerpunktsetzung in der Ausbildung von Primarstufenlehrer:innen “Mehrsprachigkeit und transkulturelle Bildung in der Alpen-Adria-Region” interessierten. Die eingeladenen Bildungsbeauftragten haben auch in der Lehrveranstaltung “Minderheitensprachen und mehrsprachige Schulsysteme in Slowenien” an unserer Hochschule mitgewirkt. Der Einladung an unsere Hochschule sind auch der RTV SLO gefolgt. Dass wir uns an der Hochschule mit einer Schwerpunktsetzung zu Fragen von Zwei- und Mehrsprachigkeit im Alpen-Adria-Raum beschäftigen, wird in allen Beiträgen extrem geschätzt und damit einhergehend auch der Wunsch und die Wichtigkeit hervorgehoben, in sprachlichen und kulturellen Kontexten - vor allem im Bereich von Minderheitensprachen - verstärkt miteinander zu kooperieren.

V četrtek, 23.3.2023, so Pedagoško visoko šolo na Koroškem Visoko šolo Viktorja Frankla na povabilo kolegice Pamele Glušič obiskali predstavniki Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Sodelovali so pri seminarju Manjšinski jeziki in večjezični šolski sistemi v Sloveniji. Na predavanju so govorili o delovanju skupnosti, o pravicah, možnosti vzpostavljanja identitete in spezifiki dvojezičnega šolskega sistema v slovenskem Primorju, ki se razlikuje od dvojezičnega sistema v drugi slovenski dvojezični regiji, v Prekmurju. Za dvojezični sistem na Primorskem so značilne italijanske šole z italijanščino kot učnim jezikom in slovenščino kot drugim in državnim jezikom ter slovenske šole s slovenščino kot učnim jezikom in italijanščino kot drugim jezikom ter jezikom okolja. Gostovanja na Pedagoški visoki šoli pa so se udeležili tudi novinarka in dva snemalca RTV SLO iz Kopra, ki so pripravili prispevek o seminarju in ga predvajali pri večernem dnevniku, jutranjih poročilih in v oddaji Primorska kronika. Linke s prispevki smo priložili in vabimo k ogledu.

In data 23.3.2023 esperti e responsabili dell'educazione della Slovenia e dell'Italia, invitati dalla nostra collega Pamela Glušič, e particolarmente interessati nel “Corso di specializzazione sul plurilinguismo e l’educazione interculturale con particolare attenzione alla regione Alpe-Adria” hanno visitato la nostra Università pedagogica della Carinzia. Gli esperti hanno anche attivamente partecipato ad una lezione del corso “lingue minoritarie e sistemi scolastici plurilingue in Slovenia” presso la nostra Università pedagogica della Carinizia. Anche il canale televisivo RTV SLO ha seguito il nostro invito. Tutte le trasmissioni televisive hanno particolarmente stimato il fatto che la nostra hochschule attraverso il corso di specializzazione si occupa di questioni relative al bilinguismo ed al plurilinguismo nella regione Alpe-Adria. Si è sottolineato anche il desiderio e l'importanza di rinforzare la cooperazione in contesti linguistici e culturali – con particolare attenzione alla questione delle lingue minoritarie.

Links zur Nachschau:

Beitrag im slowenischen Programm TV von Koper/Capodistria: Beginn des Beitrages: 3:03 

Dnevnik - RTV SLO: 1. Ausgabe  

Dnevnik - RTV SLO: 2. Ausgabe – ab 7:13 

Hier noch einmal der gesamte Beitrag.