Ausbildung zweisprachiger Lehrer/innen / Izobrazba dvojezičnih učiteljev

Dvojezična izobrazba se osredotoča na nepretrgano jezikovno izobraževanje, na usvajanje jezikovnih, medkulturnih in strokovnodidaktičnih kompetenc ter kompetenc za delo v timu. Težišče je na pridobivanju znanja in praktičnih spretnosti v šolski praksi s ciljem poučevanja v nemščini in slovenščini v približno enakem obsegu. Pri na novo zastavljenem kurikulu dvojezične izobrazbe na PVŠ smo se v skladu z aktualnimi izsledki raziskav in glede na mednarodne primerjave ter razvoj osredotočili na metodo in didaktiko imerzivnega učenja in poučevanja jezikov.

Po uspešno zaključenem študiju absolvent/ka pridobi dodatno kvalifikacijo za opravljanje poklica kot dvojezična učiteljica/dvojezični učitelj oz. učitelj/ica slovenščine na veljavnostnem območju manjšinskega šolstva.

 

Dodatne informacije o študijih:

Dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom:  

zgibanka, strnjene informacije, kurikul

Kontaktna oseba: mag. dr. Sabine Buchwald vizitka

 

Slovenščina na veljavnostnem območju manjšinskega šolstva / NSŠ:  

zgibanka, strnjene informacije, kurikul

Kontaktna oseba: dr. mag. Pamela Glušič vizitka

 

 

Die zweisprachige Ausbildung fokussiert auf eine durchgängige sprachliche Bildung, auf den Erwerb sprachlicher, interkultureller, fachdidaktischer, team- und praxisorientierter Kompetenzen mit dem Ziel, Schüler/innen in „annähernd gleichem Ausmaß“ sowohl in der deutschen als auch in der slowenischen Sprache zu unterrichten. Bei der Neukonzipierung der Curricula für die zweisprachige Ausbildung an der PHK wurde in Bezug auf aktuelle Forschungsergebnisse und im Sinne einer internationalen Vergleichbarkeit und kontinuierlichen Entwicklung auf die Methode und Didaktik immersiven Sprachenlernens und -lehrens fokussiert.

Eine positive Absolvierung der Hochschullehrgänge führt zu einer zusätzlichen Lehrbefähigung.

 

Weitere Informationen zu den Hochschullehrgängen:

Zweisprachiger Unterricht an Volksschulen mit deutscher und slowenischer Unterrichtssprache:

Folder, Kurzinfo, Curriculum

Ansprechperson: Mag. Dr. Sabine Buchwald Visitenkarte

 

Slowenisch im Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens/NMS: 

Folder, Kurzinfo, Curriculum

Ansprechperson: Mag. Dr. Pamela Glušič  Visitenkarte